Welkom bij de aanvraag voor de Mantelzorgwaardering

De gemeente Noordoostpolder wil aan mantelzorgers een blijk van waardering geven.

Je bent mantelzorger als je langdurig en onbetaald zorgt voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende persoon uit je omgeving. Dit kan een partner, ouder of kind zijn, of een ander familielid, vriend of kennis. Onder mantelzorg valt niet de alledaagse zorg, zoals bijvoorbeeld zorg voor een gezond kind.

Voorwaarden om in aanmerking te komen:

Mantelzorgers kunnen de aanvraag zelf indienen, maar het is ook mogelijk dat de zorgvrager de aanvraag voor zijn/haar mantelzorger indient. De aanvraag moet elk jaar opnieuw ingediend worden en gaat niet automatisch.

Hierbij moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden:
* Je verleent meer dan acht uur per week en langer dan drie maanden zorg aan een naaste
* Je levert de zorg onbetaald en niet vanuit een vrijwilligersorganisatie
* De verleende mantelzorg is onbetaald, je ontvangt ook geen vergoeding vanuit een pgb
* De zorgvrager woont in de gemeente Noordoostpolder
* Een zorgvrager kan 1 waardering aanvragen, vervolgens kan deze eventueel verdeeld worden onder meerdere mantelzorgers 
* Er kan maar 1 waardering per adres aangevraagd worden
* Een mantelzorger kan slechts 1 waardering per jaar ontvangen
* Woont de zorgvrager in een andere gemeente, dan kun je de mantelzorgwaardering daar aanvragen
* Je bent 18 jaar of ouder, ben je jonger dan 18 jaar dan gelden andere voorwaarden Klik hier.

Wanneer je zorgvrager of mantelzorger bent, kun je elk jaar zelf de mantelzorgwaardering aanvragen. 

Je kunt de Mantelzorgwaardering ophalen bij Carrefour, Harmen Visserplein 6, na de Dag van de Mantelzorg 10 november. Heb je niet de mogelijkheid om de waardering op te halen, neem dan contact op. 

Heb je vragen, dan kun je contact opnemen met mantelzorgconsulenten Gerdien Kramer, Jannie Keuper of Claudia Knol, t. 0527-630000, e. mantelzorg@carrefour.nu
 

T