1. Deel I - Politiek Pittem-Egem

Dit deel bevat vragen met met betrekking tot politiek in Pittem-Egem

(de volledige enquete invullen zal ongeveer een 10-tal minuten in beslag nemen)

Question Title

1. Bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen van 2024 zal de stemplicht meer dan waarschijnlijk afgeschaft worden. Ga je dan nog stemmen?

Question Title

2. Op wie stemde u tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 2018

Question Title

3. Mochten er nu gemeenteraadsverkiezingen zijn, op wie zou u stemmen? (* momenteel geen lijst, maar wel een facebook-pagina)

Question Title

4. Hoe tevreden bent u over het beleid van de CD&V meerderheid

Question Title

5. Hoe tevreden bent u over de manier waarop NieuwPittemEgem zijn rol als oppositiepartij invult

Question Title

6. Wat zijn voor jou, als inwoner, de meest dringende zaken waar het gemeentebestuur de komende periode/jaren moet op focussen? (meerdere antwoorden - max 5  - zijn mogelijk)

Question Title

7. Hoe tevreden bent u over de aanpak van de corona-
crisis door ons gemeentebestuur?

Question Title

8. Vindt u dat meerderheid en oppositie tijdens deze uitzonderlijke corona-crisis moesten samenwerken?

Question Title

9. Vindt u dat de gemeenteraden altijd live en online moeten gevolgd kunnen worden?

Question Title

10. 8740KoopLokaal.be is een initiatief van oppositiepartij NieuwPittemEgem. Wat is jouw mening over dit initiatief om lokaal shoppen te bevorderen?

T