Welkom bij de enquête over woonwagenstandplaatsen Oldenzaal

De gemeente Oldenzaal wil graag weten wat de behoefte is van lokale woonwagenbewoners aan een standplaats in Oldenzaal.

We starten in 2022 met het opstellen van een nieuw woonwagen- en standplaatsenbeleid. Om dat goed te kunnen doen, is het nodig dat we eerst de behoefte van lokale woonwagenbewoners voor een standplaats in Oldenzaal in beeld te brengen.

Daarom vragen we u, als lokale woonwagenbewoner, om deze vragenlijst in te vullen. U bent een lokale woonwagenbewoner als u bent geboren in een woonwagen in Oldenzaal of als u familieleden in de 1e of 2e graad hebt die wonen op een woonwagenlocatie in Oldenzaal. 1ste graad betekent (adoptie)ouders, (adoptie)kinderen. 2e graad betekent grootouders, kleinkinderen, broers en zussen.

Deze vragenlijst is geen aanvraagformulier. U bent niet verplicht om deel te nemen aan dit onderzoek.

Heeft u hulp nodig met het invullen van deze vragenlijst?
Dan kunt u terecht bij de formulierenservice, u kunt telefonisch een afspraak maken. De formulierenservice is telefonisch bereikbaar van 9.00 uur – 13.00 uur, het telefoonnummer is 0541-571414.
0 van 12 beantwoord
 

T