Screen Reader Mode Icon

Geïnformeerde Toestemming Familietevredenheidsonderzoek

Titel van het onderzoek: Familietevredenheidsmeting in de Vlaamse GGZ

Contactgegevens: contactpersoon van Inghelburch (Nina Jamart, nina.jamart@inghelburch.be of 050/44.61.80) of bij het Familieplatform Geestelijke Gezondheid vzw (ftm@familieplatform.be).

Doel en verloop van het onderzoek: Deelname aan het onderzoek houdt het invullen van een vragenlijst in. In deze vragenlijst wordt gepeild naar de ervaringen en tevredenheid van familieleden en andere naastbetrokkenen met de zorgverlening binnen de Vlaamse Geestelijke Gezondheidszorg. De resultaten worden gebruikt om de kwaliteit van de zorg vanuit het perspectief van familie beter te begrijpen en te onderzoeken.

Duur van het onderzoek: 20 minuten
  • Ik begrijp wat van mij verwacht wordt tijdens dit onderzoek.
  • Ik weet dat ik zal deelnemen aan volgende proeven of testen: invullen van een vragenlijst.
  • Ikzelf of anderen kunnen baat bij dit onderzoek hebben op volgende wijze: kwaliteitsverbetering van de zorg, meer bepaald van het familiebeleid in Vlaamse zorgorganisaties.
  • Ik begrijp dat mijn deelname aan deze studie vrijwillig is. Ik heb het recht om mijn deelname op elk moment stop te zetten. Daarvoor hoef ik geen reden te geven en ik weet dat daaruit geen nadeel voor mij kan ontstaan. Ik kan ook ten allen tijde vragen om de verdere verwerking van mijn gegevens stop te zetten, en in voorkomend geval ook de reeds verzamelde data te wissen.
  • De resultaten van dit onderzoek kunnen gebruikt worden voor wetenschappelijke doeleinden en mogen gepubliceerd worden. Mijn naam of andere achtergrondgegevens worden daarbij niet gepubliceerd, anonimiteit en de vertrouwelijkheid van de gegevens is in elk stadium van het onderzoek gewaarborgd.
  • Ik kan op vraag een samenvatting van de groepsresultaten verkrijgen via contactpersoon van Inghelburch (Nina Jamart, nina.jamart@inghelburch.be of 050/44.61.80).
  • Voor vragen evenals voor de uitoefening van mijn rechten (inzage gegevens, correctie ervan,…) weet ik dat ik na mijn deelname terecht kan bij: contactpersoon van Inghelburch (Nina Jamart, nina.jamart@inghelburch.be of 050/44.61.80) of bij het Familieplatform Geestelijke Gezondheid vzw (ftm@familieplatform.be).
  • Meer informatie met betrekking tot privacy in onderzoek kan ik terugvinden op www.kuleuven.be/privacy. Verdere vragen over privacyaspecten kan ik richten tot de data protection officer: dpo@kuleuven.be.
  • Voor eventuele klachten of andere bezorgdheden omtrent ethische aspecten van deze studie kan ik contact opnemen met de Sociaal-Maatschappelijke Ethische Commissie van KU Leuven: smec@kuleuven.be.

Klik hier om bovenstaande informatie later nog eens door te lezen.

Question Title

1. Ik heb bovenstaande informatie gelezen en begrepen, en heb antwoord gekregen op al mijn vragen betreffende deze studie.

0 van 30 beantwoord
 

T