Een enquête op initiatief van diverse organisaties in Giethoorn en Dwarsgracht

Het was 4 mei 2019, de klokken galmden in Giethoorn. Van kwart voor acht tot acht uur. Daarna 2 minuten doodse stilte op de begraafplaats. Twee heren, de klokkenluiders, komen hier elk jaar. En elk jaar weer vragen zij zich af: ‘Waarom zijn wij hier alleen?’

Het luiden van de klokken gebeurt op verzoek van de gemeente Steenwijkerland. Maar anders dan elders in de gemeente, is er geen officiële gezamenlijke herdenking in het dorp. Niet in Giethoorn en niet in Dwarsgracht. Terwijl bij vele huizen wel de vlaggen halfstok hangen en de oorlogsslachtoffers thuis worden herdacht.

Hoe zou het zijn als er wel iets wordt georganiseerd? Wie zouden er dan komen? En waar naartoe? Volgend jaar vieren we 75 jaar bevrijding in Nederland. Een goed moment om de gezamenlijke dodenherdenking weer op te pakken in Giethoorn?

Wij willen graag weten of u zou komen. En wat uw wensen zijn. Er is een betrokken groep vrijwilligers vanuit verschillende organisaties die bij voldoende belangstelling graag een gezamenlijke herdenking organiseert.

Wilt u daarom deze korte enquête (4 à 5 minuten) invullen?

N.B. 
Omdat de enquête vanuit verschillende organisaties wordt verstuurd, is het mogelijk dat u deze dubbel ontvangt. Uiteraard volstaat het om deze 1x in te vullen.

Hartelijk dank!

Question Title

* 1. Indien er een officiële Dodenherdenking wordt georganiseerd in Giethoorn, zou u dan komen?

Question Title

* 2. Wat zou u een geschikte locatie vinden voor de herdenking?
(meerdere antwoorden mogelijk)

Question Title

* 3. Indien u minderjarige thuiswonende kinderen heeft, zouden zij dan meegaan?

Question Title

* 4. Wat stelt u zich voor bij een passende herdenking? Wat zijn uw wensen? Denk aan wel/geen klokken, muziek, krans, gedicht, verhaal, stille tocht, monument etc. etc.

Question Title

* 5. Wilt u wellicht een actieve rol spelen in de organisatie? Dan vernemen wij graag uw naam en contactinformatie (naam, telefoonnummer en email). Uiteraard is invullen niet verplicht.

Question Title

* 6. Tenslotte, mogen wij uw leeftijd weten?

Question Title

* 7. Heeft u huisgenoten? Dan stellen wij het op prijs als ook zij de enquête invullen.

En wilt u nog iets melden over dit initiatief? Hieronder kan dat.

Hartelijk dank voor uw medewerking!

T