In de meeste huishoudens is aardgas nu nog een vanzelfsprekende keuze voor verwarmen en koken. Daar komt de komende 30 jaar verandering in. Niet in één keer, maar geleidelijk en gefaseerd, door middel van een wijkgerichte aanpak. In het Klimaatakkoord staat dat gemeenten de regierol krijgen bij de wijkgerichte aanpak. Hoe een gemeente dit gaat oppakken en in welke wijk ze wanneer aan de slag gaat, beschrijft de gemeente in de Transitievisie Warmte. Dit plan geeft een eerste richting van hoe we het energiegebruik willen terugdringen (o.a. door isoleren) en van het aardgasvrij maken van gebouwen. Iedere gemeente maakt voor het eind van 2021 een Transitievisie Warmte. 

De gemeente Waterland is benieuwd hoe u als bewoner kijkt naar aardgasvrij wonen en of u ideeën en/of wensen heeft over het aardgasvrij maken van uw eigen woning. Vult u de enquête in?

Question Title

* 1. Wat is uw leeftijd?

Question Title

* 2. Wat is uw postcode?

Question Title

* 3. Ik ben een

Question Title

* 4. Wat is het bouwjaar van uw woning? U kunt dit zien op https://www.wozwaardeloket.nl/ 

0 van 15 beantwoord
 

T