Beste deelnemer,

In 2017 heeft de gemeente ‘omgekeerd inzamelen’ ingevoerd. Omgekeerd inzamelen zorgt ervoor dat de verschillende soorten afval zo goed mogelijk gescheiden worden. Dit maakt het gemakkelijker om dit afval daarna weer te gebruiken als grondstof (recycling). Zo wordt de hoeveelheid restafval die niet kan worden gerecycled, steeds kleiner.

De gemeente wil deze manier van afvalscheiden en afval ophalen evalueren en voert daarvoor een onderzoek uit. Om zo uit te zoeken wat er goed gaat en wat er beter kan. De resultaten van dit onderzoek gebruikt de gemeente om de dienstverlening rondom de afvalinzameling te optimaliseren. 

Daarvoor hebben we deze vragenlijst opgesteld. Het invullen van de vragen kost u niet meer dan 10 minuten. 

Met vriendelijke groet,
Gemeente Dronten


 
7% of survey complete.

T