Introductie

Duurzaamheid en zuinig omgaan met grondstoffen zijn steeds belangrijkere onderwerpen. Steeds meer afval wordt gerecycled tot nieuwe producten en minder afval wordt verbrand. In 2020 willen wij nog maar 132 kilo restafval per inwoner per jaar hebben. 75% van het afval moet dan gescheiden worden in herbruikbare grondstoffen.

In 2016 is de afvalinzameling in de gemeente Langedijk verandert, zodat het voor u makkelijker is geworden om uw afval te scheiden. We scheiden ons afval nu beter, maar het kan nog beter. Met deze enquête wil de gemeente uw mening horen over het veranderde inzamelsysteem en ook over de vervolgstappen die de gemeente volgens u kan maken om het nog beter te gaan doen.

Wij vragen u de enquête in te vullen en de opties aan te geven die het beste bij u passen.
Aan het einde is er ruimte om ons aanvullingen en opmerkingen te geven. Gebruik deze ruimte goed. Dit stelt ons beter in staat de resultaten te verwerken en de opmerkingen te gebruiken.

In deze enquête zullen de volgende begrippen worden gebruikt:

Restafval = Afval dat overblijft na het apart houden van alle grondstoffen.

Gft en etensresten = Groente-, fruit- en tuinafval en etensresten.

OPK = Oud papier en karton.

PBP = Plastic verpakkingsafval, blik en pak.

Rolemmer =  container aan huis als opslag voor huishoudelijk restafval, gft en PBP.

T