Bekijk deze video voor meer uitleg over dit inschrijfformulier
Leuk dat je je gaat inschrijven voor de pre-sale van Amstelwijck Park fase 1

Je dient dit hele formulier te doorlopen alvorens de inschrijving definitief is. Het invullen van dit formulier kost ca. 2 minuten van jouw tijd! Wanneer het formulier niet volledig doorlopen is, is de inschrijving niet definitief.

Voorkeurspositie
Kandidaten die zich tijdens deze pre-sale inschrijven krijgen een voorkeurspositie bij de start van de verkoop. Dit houdt onder andere in dat je eerder de informatie krijgt over de start verkoop dan wanneer je niet in de pre-sale bent ingeschreven.

Inschrijven voor de pre-sale garandeert niet dat je een huis toegewezen krijgt, maar verhoogt wel de kans op het bemachtigen van jouw droomhuis. Na start verkoop dien je je alsnog in te schrijven voor jouw bouwnummer(s) naar keuze.

Persoonlijke gegevens

Question Title

* Kandidaat koper 1

Question Title

* Kandidaat koper 2

Question Title

* Burgerlijke staat

Bouwnummers

Question Title

Afbeelding

Question Title

* Voorkeur bouwnummer(s)

Op deze pre-sale zijn de onderstaande voorschriften van toepassing:
  • De inschrijving op de pre-sale geeft geen garantie op een bouwnummer!
  • Onjuiste of onvolledig verstrekte gegevens kunnen de voorkeurspositie ongeldig maken.
  • De pre-sale eindigt op op het moment dat de verkoop start.
  • Na start verkoop kunt u zich definitief inschrijven op bouwnummer(s) naar keuze.
  • De gegevens die men dient aan te leveren, zijn nodig ter bevordering van het verkoopproces en in het belang van zowel de verkopende partij als van de kandidaat koper.
  • Op straffe van uitsluiting kan men per inschrijver (en per toekomstig huishouden) slechts 1 inschrijfformulier inleveren.
  • De inschrijving op de pre-sale is geheel vrijblijvend.
Door dit formulier te accorderen gaan wij akkoord met de toewijzingsregels en voorschriften en geven wij toestemming om de ingevulde gegevens en de eventueel nader te overleggen gegevens op te nemen in de door ABB Bouwgroep B.V. en de aan dit verkooptraject verbonden partijen gevoerde administraties. Zij zullen deze gegevens strikt vertrouwelijk behandelen. Zie ook de privacyverklaring van ABB, te vinden op de website abbbouwgroep.nl.

Question Title

* Ik heb het formulier naar waarheid ingevuld en ga akkoord met de bovenstaande voorwaarden

 
100% of survey complete.

T