Algemeen

Sportpunt Stichtse Vecht biedt ondersteuning aan sportaanbieders op basis van behoefte. Door het invullen van dit formulier krijgt het Sportpunt meer inzicht in jullie wensen, behoefte en voorkeur. Hier wordt o.a. het scholings-, adviserings- en subsidieaanbod van sportseizoen 2020-2021 op gebaseerd.

De verwerkte gegevens worden uitsluitend gebruik voor verenigingsondersteuning doeleinde. Dit betekend dat wij u bijvoorbeeld passend aanbod bieden in scholingen, cursussen en projecten naar aanleiding van de behoefte. Ook worden de algemene gegevens van de sportaanbieder geplaatst op de website www.sportpuntstichtsevecht.nl in de sportzoeker voor inwoners van Stichtse Vecht. De gegevens van de contactpersoon worden niet openbaar gemaakt of gedeeld met derden. Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan het doel waarvoor de gegevens gevraagd zijn.

Bij het verwerken van persoonsgegevens zal de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) worden gevolgd. Deze wet helpt de privacy van burgers te beschermen.
Door het invullen van deze behoeftepeiling gaat u automatisch akkoord met bovengenoemde disclaimer.

Question Title

* 1. Gegevens sportaanbieder

Question Title

* 2. Gegevens eerste contactpersoon

Question Title

* 3. Gegevens tweede contactpersoon (optioneel)

Question Title

* 4. Ledenaantallen (meest actuele cijfers (optioneel))

Question Title

* 5. De Sportorganisatie

  Ja Nee
Heeft een meerjarenbeleidsplan
Heeft een volledig gevuld bestuur
Is op zoek naar vrijwilligers
Heeft een wachtlijst
Heeft een vertrouwenscontactpersoon
Is geïnteresseerd om aangepast sport & bewegen aan te bieden
Heeft de juiste verenigingsinformatie op de website www.sportpuntstichtsevecht.nl staan
Heeft de juiste verenigingsinformatie over aangepast sport- en beweegaanbod op de website op www.unieksporten.nl staan
Page1 / 6
 
17% of survey complete.

T