Beste ambtenaar,

In opdracht van Vlaams minister van Gelijke Kansen, Liesbeth Homans, en Vlaams minister van Omgeving, Joke Schauvliege, evalueren we de Vlaamse toegankelijkheidsregelgeving (Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening betreffende toegankelijkheid van 5 juni 2009).
 
Wij horen ook graag jouw mening over deze regelgeving én de initiatieven ter ondersteuning ervan. In hoever ben je vertrouwd met de toegankelijkheidsregelgeving? Hoe controleer je deze regelgeving en wat zijn je ervaringen met de ondersteunende initiatieven? Geef ons zicht op elementen waar bijsturing gewenst is.

De enquête invullen duurt maar ongeveer 12 minuten. Je reactie blijft uiteraard volledig anoniem.
Wij stellen je input zeer op prijs!   

Inter voert dit onderzoek uit in samenwerking met het Departement Omgeving en de Afdeling Gelijke Kansen, Integratie en Inburgering van het Agentschap Binnenlands Bestuur  

Heb je vragen over deze bevraging? Stuur een e-mail naar kathleen.polders@inter.vlaanderen.

T