Beste ontwerper,

In opdracht van Vlaams minister van Gelijke Kansen, Liesbeth Homans, en Vlaams minister van Omgeving, Joke Schauvliege, doen we een evaluatie van de Vlaamse toegankelijkheidsregelgeving (Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening betreffende toegankelijkheid van 5 juni 2009).
 
Wij horen ook graag jouw mening over deze regelgeving én de initiatieven die ter ondersteuning ervan werden uitgewerkt. In hoever ben je vertrouwd met de toegankelijkheidsregelgeving? Wat zijn je ervaringen met deze regelgeving en de ondersteunende initiatieven? Geef ons zicht op elementen waar bijsturing gewenst is.

De enquête invullen duurt maar ongeveer 10 minuten. Je reactie blijft uiteraard volledig anoniem.
Wij stellen jouw input zeer op prijs!   

Inter voert dit onderzoek uit in samenwerking met het Departement Omgeving en de Afdeling Gelijke Kansen, Integratie en Inburgering van het Agentschap Binnenlands Bestuur  

Heb je vragen over deze bevraging, stuur een e-mail naar kathleen.polders@inter.vlaanderen

Page1 / 10
 
10% of survey complete.

T