Screen Reader Mode Icon

Welkom bij de enquête "Biodiversiteit bij gemeenten"

Deze enquête is onderdeel van het onderzoek van Stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel (samenvoorbiodiversiteit.nl) en Wageningen University & Research naar de rol van biodiversiteit bij gemeenten. Stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel is een landelijk initiatief met meer dan 100 partners (o.a. overheidsinstellingen, boeren, bedrijven, kennisinstituten en natuurorganisaties) die zich samen inzetten voor de biodiversiteit in Nederland. Het onderzoek dient als advies ter ondersteuning van gemeenten bij biodiversiteitsvraagstukken. 
 
Het invullen van de enquête duurt ongeveer 10 minuten. Mocht u vragen hebben tijdens, voor of na het afnemen van de enquête kunt u contact opnemen via floor.edixhoven@schuttelaar.nl. Alvast heel erg bedankt voor uw tijd!

Question Title

* 1. Voor welke gemeente werkt u?

Question Title

* 2. Op welke afdeling binnen de gemeente werkt u?

Question Title

* 3. Wat is uw functie binnen de gemeente?

0 van 27 beantwoord
 

T