Enquête de Brabantse Kempen

Welkom bij onze enquête en alvast hartelijk dank voor het invullen ervan!

De verspreiding van deze enquête is tot stand gekomen met medewerking van de Kempische ondernemersverenigingen, Kempisch Ondernemers Platform, de Kempengemeenten en onderwijsinstellingen.

De uitkomsten van deze enquête worden gebruikt om de bereikbaarheid in de Kempen te verbeteren en om je werkgever inzicht te geven in het mobiliteitsgedrag van haar medewerkers.

Het invullen van de enquête duurt ongeveer 10 minuten.
De enquête bestaat uit de volgende onderdelen:

- Reis- en werkgedrag
- Fiets-, openbaar vervoerverplaatsingen en intenties
- Faciliteiten van werkgever

In deze enquête vragen we naar enkele persoonsgegevens. Met deze gegevens informeren we je werkgever en de ondernemersvereniging over de potentie van mobiliteitsmaatregelen. Je bent niet verplicht om de persoonsgegevens te geven, maar je helpt ons er enorm mee.

Hieronder leggen we uit welke gegevens we verzamelen en hoe we deze gebruiken:

We vragen naar de postcode van je woon- en werkadres om inzicht te krijgen in de woon-werkafstanden van de Kempische medewerker. Dit behandelen we niet op individueel niveau. Je bent niet verplicht om je postcode op te geven.

We vragen je naar de organisatie waarvoor je werkzaam bent, om je werkgever inzicht te geven in het mobiliteitsgedrag binnen de organisatie. Je antwoorden worden niet op individueel niveau aan de werkgever doorgegeven.

We vragen je naar enkele demografische kenmerken (leeftijd, geslacht, inkomen en opleidingsniveau) om een beeld te schetsen van het mobiliteitsgedrag in de Kempen en bij je werkgever. Dit wordt ook gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek van Breda University of Applied Sciences. Je bent niet verplicht om deze demografische kenmerken op te geven.

We benadrukken dat je zonder het opgeven van deze persoonsgegevens de enquête in kunt vullen.

Deze vragenlijst is een initiatief van het Huis van de Brabantse Kempen in samenwerking met Brabant Mobiliteitsnetwerk en Smartwayz.nl, beide vallend onder de provincie Noord-Brabant. Zij houden zich bezig met het verbeteren van de bereikbaarheid in Noord-Brabant. Voor informatie of opmerkingen kunt je contact opnemen via info@brabantsekempen.eu.

Question Title

* 1. Ga je ermee akkoord dat je persoonlijke gegevens worden verwerkt zoals hierboven beschreven?

T