• Français
  • Nederlands
Hartelijk dank voor uw interesse in de enquête rond Circulair onderhoud. 

KicMPi en BEMAS willen in kaart brengen in welke mate duurzaamheid en circulaire concepten al zijn doorgedrongen op de werkvloer in de procesindustrie en andere industrieën in Nederland en Vlaanderen. Deze enquête loopt in het kader van het Circulair Onderhoud project dat wordt gesteund door Interreg Vlaanderen-Nederland en de Europese Unie. Meer op https://circulaironderhoud.eu

Thema's in de enquête zijn onder meer emissiereductie, energieverbruik, duurzaamheid, hergebruik van materialen en andere circulaire concepten. We polsen natuurlijk ook naar de rol van de technische dienst.

De enquête loopt tot 1/10/2021. De antwoorden worden verwerkt tot een algemeen rapport met de geaggregeerde resultaten van de enquête (*).  De resultaten en dit rapport worden gepresenteerd tijdens het Jaarevent Circulair onderhoud op dinsdagnamiddag 16/11/2021 in Terneuzen. Je kan als deelnemer ook per mail een exemplaar van dit rapport bekomen. Je kan daartoe je email adres vermelden op het einde van de enquête. Wie de enquête invult maakt ook kans op een nominatie voor de eerste Circulaire Onderhoud Award. 


Klik op 'Volgende' om de enquête te starten. We schatten de invultijd op een 15-tal minuten.


Alvast hartelijk dank!(*)  Individuele gegevens en antwoorden  worden NIET gedeeld of bekendgemaakt. De bekomen gegevens worden beheerd en geanalyseerd door interne medewerkers van BEMAS – Belgian Maintenance Association vzw en Kic-MPi Kennis- en Innovatiecentrum Maintenance Procesindustrie.
 
11% of survey complete.

T