Toelichting

De NVVK en Divosa startten in maart 2020 de Monitor schuldhulpverlening gemeenten tijdens de coronacrisis . Dit is de 10e uitvraag, over mei en juni 2021. 

De verwachting is nog steeds dat het aantal aanmeldingen voor schuldhulpverlening zal toenemen. Met deze twee maandelijkse monitor houden wij vinger aan de pols. 

Het doel van de monitor is het in beeld brengen van: 

- hoeveel financiële hulpvragen er op gemeenten afkomen en
- in hoeverre gemeenten genoeg tijd en capaciteit hebben om de financiële vragen op te vangen.

Question Title

* 1. Contactgegevens

Question Title

* 2. Hoeveel aanmeldingen voor schuldhulpverlening kreeg je in mei 2021, en hoeveel kreeg je er over diezelfde maand in 2020?

Question Title

* 3. Hoeveel aanmeldingen voor schuldhulpverlening kreeg je in juni 2021, en hoeveel kreeg je er over diezelfde maand in 2020?

Question Title

* 4. Bij hoeveel procent van de aanmeldingen voor schuldhulpverlening in mei 2021 vermoed je een verband met de gevolgen van de coronacrisis?

0 100
Wissen
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 5. Bij hoeveel procent van de aanmeldingen voor schuldhulpverlening in juni 2021 vermoed je een verband met de gevolgen van de coronacrisis?

0 100
Wissen
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 6. Welke vragen om informatie en advies zag je in mei en juni 2021 vaak voorbij komen?

Question Title

* 7. Heeft jouw organisatie op dit moment voldoende capaciteit om het aantal aanmeldingen op te vangen?

Question Title

* 8. Is de (verwachte) overbelasting of het gebrek aan capaciteit corona gerelateerd?

Question Title

* 9. Heb je nog een actuele ondersteuningsvraag voor koepelorganisaties en verenigingen op het gebied van (gemeentelijke) schuldhulpverlening, zoals de NVVK en Divosa?

Question Title

* 10. Ik vind het goed als iemand van de monitor contact met mij opneemt naar aanleiding van mijn antwoorden.

T