Inleiding

Puzzelt u mee aan de toekomst van Bodegraven? Samen maken we onze dorpsvisie!
De wijkteams en ondernemersverenigingen werken met de gemeente aan een dorpsvisie voor Bodegraven. Deze dorpsvisie maken we graag samen met zoveel mogelijk inwoners. Daarom nodigen we u uit om een enquête in te vullen. Zo bepalen we samen hoe ons dorp er in de toekomst uit gaat zien!

Hoe maken we de dorpsvisie?
Al veel inwoners uit het dorp hebben via het inwonerpanel en een verkennende enquête een eerste keer meegedacht. In deze nieuwe vragenlijst stellen we enkele verdiepende vragen over het dorp Bodegraven nu en in de toekomst. Ons dorp staat voor belangrijke opgaven, zoals het woningtekort en het behouden van winkels, bedrijven en voorzieningen. Ook hebben inwoners aangegeven wat er verbeterd of behouden moet worden (zoals groen en het dorpse karakter). Aan deze onderwerpen schenken wij in deze verdiepende enquête extra aandacht.

- De enquête tussentijds onderbreken en later afronden is niet mogelijk.
- U kunt de enquête het beste op uw computer, laptop, of tablet invullen. Ook op een kleiner scherm op uw mobiele telefoon is dit mogelijk.


 
8% of survey complete.

T