Graag nodigen wij u uit om deel te nemen aan deze enquête over duurzaamheid in de culturele sector. Ondanks de vele aandacht die er in de media en de politiek is voor verduurzaming, ontbreekt momenteel een overkoepelend inzicht in de mate waarin en de manier waarop duurzaamheid in de cultuursector leeft. Daarom zijn wij dit onderzoek gestart. Het doel hiervan is meer te weten te komen over de manieren waarop culturele organisaties met duurzaamheid bezig zijn, over eventuele knelpunten die zij daarbij ervaren, en over wensen die er mogelijk bestaan voor ondersteuning bij het aanpakken van verduurzaming.

De resultaten van de enquête worden volledig anoniem (en enkel voor dit onderzoek) door de Boekmanstichting verwerkt in een digitale publicatie, die later dit jaar verschijnt. Aan het einde van de vragenlijst kunt u aangeven of antwoorden of toelichtingen bij open vragen als citaat of parafrase in deze publicatie gebruikt mogen worden.

Het invullen van de enquête duurt circa 10 minuten. Voor het invullen van de vragenlijst heeft u geen exacte cijfers over uw organisatie nodig. Alleen het aantal bezoekers dat uw organisatie jaarlijks ontvangt en (indien van toepassing) het bouwjaar van uw pand worden bij benadering uitgevraagd.
 
We hopen van harte dat uw organisatie en vele andere bereid zijn de enquête in te vullen. Of uw organisatie nu veel doet aan verduurzaming of juist weinig: in beide gevallen zijn uw antwoorden onmisbaar om een breed, gedegen en praktisch bruikbaar beeld van de sector te kunnen geven.
 
Boekmanstichting
DPM|Duurzaamheid in Podia en Musea (per 1 april 2019: Bureau8080)

 
3% of survey complete.

T