Sinds 16 mei 2019 zijn de openingstijden voor enkele horecabedrijven verruimd van 2.00 naar 3.00 uur. Deze tijden zijn op vrijdagnacht en zaterdagnacht gelijk gesteld aan de sluitingstijden van de droge horecabedrijven (snackbar, pizzeria). Vooralsnog gaat het om een proef. Bij de invoering is afgesproken dat er na een half jaar een evaluatie zou plaatsvinden. Wij willen graag onze inwoners  betrekken bij deze evaluatie. 
In deze vragenlijst kunt u laten weten hoe u dit initiatief ervaart en of u nog tips ter verbetering heeft. 

Question Title

* 1. Wat zijn de vier cijfers van uw postcode?

0 van 13 beantwoord
 

T