Over deze enquête


Dank voor uw deelname.
 
De enquête is bedoeld om de mening van uw organisatie te achterhalen over:

Het belang van de ESG-doelstellingen van de farmaceutische industrie voor de patiënten die u vertegenwoordigt.
Wat volgens u deel zou moeten uitmaken van de ESG-strategieën van de farmaceutische industrie.
Of inbreng door patiënten belangrijk is voor de ESG-strategieën van de farmaceutische industrie en, zo ja, hoe dit zou moeten gebeuren.
 
U hebt bij publicatie (in oktober 2023) recht op een gratis exemplaar van de volledige resultaten, indien gewenst.
 
Opmerking over het enquête-opzet:
  • Als u een mobiel apparaat gebruikt voor de enquête raden wij u aan deze in HORIZONTALE modus te gebruiken voor het invullen van de enquête.
Deze enquête bevat 4 vragen over uw organisatie en 10 algemene vragen. Wanneer u het eind van de enquête bereikt, klik dan op de knop “Verzenden” om uw antwoorden in te sturen.

Als u vragen hebt over de enquête, kunt u het e-mailadres onder aan de enquête gebruiken.

Question Title

 

<div style="text-align: center;"> </div>

Question Title

* Wilt u uw antwoord toelichten??

Question Title

 

<div style="text-align: center;"> </div>

Question Title

* b.) In welk LAND bevindt zich uw organisatie of hoofdkantoor?

(Als u een patiëntengroep met internationale reikwijdte bent, geef dan antwoord voor het land waarin u, als deelnemer, gevestigd bent.)

Question Title

 

<div style="text-align: center;"> </div>

Question Title

* c.) Wat is het GEOGRAFISCHE BEREIK van uw organisatie?

Question Title

 

<div style="text-align: center;"> </div>

Question Title

* d.) Maakt uw organisatie ZICH STERK voor EEN GROTERE INBRENG VAN PATIËNTENGROEPEN in de inspanningen van farmaceutische bedrijven om hun ESG-strategieën te verbeteren?

Question Title

 

<div style="text-align: center;"> </div>
Tien hoofdvragen

Sla elke vraag die u niet kunt beantwoorden (of die niet relevant is voor uw organisatie) over.

Question Title

* Vraag 1 van 10.
In hoeverre is uw organisatie BEKEND met het ALGEMENE CONCEPT van ‘ESG’-strategieën van farmaceutische bedrijven?

Question Title

 

<div style="text-align: center;"> </div>

Question Title

* Vraag 2 van 10.
Hoe BELANGRIJK zijn de volgende zaken voor UW PATIËNTORGANISATIE?

  Zeer belangrijk. Belangrijk. Niet belangrijk. Niet belangrijk voor ons op dit moment, maar misschien wel in de toekomst. Niet relevant voor onze organisatie. Weet ik niet.
De impact die een farmaceutisch bedrijf heeft op het milieu.
De impact die een farmaceutisch bedrijf heeft op de samenleving (zorgsystemen en patiënten).
De normen van een farmaceutisch bedrijf m.b.t. goed bestuur (verantwoordelijkheid, integriteit, ethiek, enz.).

Question Title

 

<div style="text-align: center;"> </div>

Question Title

* Vraag 3 van 10.
Hoe BELANGRIJK zijn de volgende zaken voor DE PATIËNTEN DIE UW ORGANISATIE VERTEGENWOORDIGT?

  Zeer belangrijk. Belangrijk. Niet belangrijk. Niet belangrijk voor hen op dit moment, maar misschien wel in de toekomst. Niet relevant voor hen. Weet ik niet.
De impact die een farmaceutisch bedrijf heeft op het milieu.
De impact die een farmaceutisch bedrijf heeft op de samenleving (zorgsystemen en patiënten).
De normen van een farmaceutisch bedrijf m.b.t. goed bestuur (verantwoordelijkheid, integriteit, ethiek, enz.).

Question Title

 

<div style="text-align: center;"> </div>

Question Title

* Vraag 4 van 10.
Houdt u rekening met de onderstaande zaken bij de BESLISSING met welk farmaceutisch bedrijf u met uw organisatie een RELATIE WILT AANGAAN?

De inspanningen van een bedrijf om…

  Altijd. Soms. Nee. Nee – maar we zijn het wel van plan. Niet relevant voor onze organisatie. Wij werken niet samen met farmaceutische bedrijven (en zijn dat ook niet van plan). Weet ik niet.
Het milieu te beschermen (‘E’).
Sociale of maatschappelijke kwesties aan te pakken (‘S’).
Goed bestuur te garanderen (‘G’).

Question Title

 

<div style="text-align: center;"> </div>

Question Title

* Vraag 5 van 10.
Hoe EFFECTIEF zijn farmaceutische bedrijven in het COMMUNICEREN over hun ESG-activiteiten naar UW PATIËNTORGANISATIE toe (naast het publiceren van ESG-rapporten op hun bedrijfswebsite)?

Question Title

 

<div style="text-align: center;"> </div>

Question Title

* Vraag 6 van 10.
Hoe EENVOUDIG is het voor uw organisatie om NUTTIGE INFORMATIE TE VINDEN over de ESG-doelstellingen en de prestaties van bedrijven m.b.t. deze doelstellingen van DE MEESTE farmaceutische bedrijven?

  Eenvoudig voor de meeste bedrijven. Lastig voor de meeste bedrijven. Niet relevant voor onze organisatie. Weet ik niet.
Hun ESG-doelstellingen.
Hun prestaties wat betreft ESG.

Question Title

 

<div style="text-align: center;"> </div>

Question Title

* Vraag 7 van 10.
Welke van de volgende stellingen zijn, vanuit het PERSPECTIEF VAN UW ORGANISATIE, volgens u WAAR?

Selecteer voor elke stelling de meest relevante optie voor uw organisatie.

  Waar. Waar – en in het algemeen erkend door de farmaceutische industrie. Waar – maar in het algemeen NIET erkend door de farmaceutische industrie. Niet waar. Niet relevant voor onze organisatie. Weet ik niet.
De kwaliteit van de menselijke gezondheid en de bescherming van het milieu zijn met elkaar verbonden.
De transparantie van een bedrijf en goed bestuur zijn met elkaar verbonden.
Een farmaceutisch bedrijf kan zijn bedrijfsreputatie verbeteren door goed te presteren met betrekking tot ESG.
Een patiëntgerichte benadering door farmaceutische bedrijven biedt aanzienlijke voordelen voor de samenleving.
Een farmaceutisch bedrijf dient ervoor te zorgen dat zijn producten een positieve impact hebben op de levenskwaliteit van patiënten.
De ESG-strategieën van een farmaceutisch bedrijf zouden in elk land waar het actief is hetzelfde moeten zijn.
Een farmaceutisch bedrijf moet actief zijn ESG-strategieën naar alle externe belanghebbenden toe communiceren.
Een farmaceutisch bedrijf moet diversiteit, gelijkheid en inclusiviteit in zijn ESG-activiteiten opnemen.
De inspanningen van een farmaceutisch bedrijf voor sociaal verantwoord ondernemen en de prestaties op het gebied van ESG zijn NIET met elkaar verbonden.

Question Title

 

<div style="text-align: center;"> </div>

Question Title

* Vraag 8 van 10.
Kunt u aangeven hoe PATIËNTEN BETROKKEN KUNNEN WORDEN bij de ontwikkeling van de ESG-strategieën van farmaceutische bedrijven?


(Als uw organisatie vindt dat patiënten betrokken moeten zijn.)

Question Title

 

<div style="text-align: center;"> </div>

Question Title

* Vraag 9 van 10.
Hoe belangrijk is het, vanuit het PERSPECTIEF VAN DE PATIËNT, dat FARMACEUTISCHE BEDRIJVEN DEZE ACTIVITEITEN UITVOEREN om...

het milieu te verbeteren (‘E’);
namens de maatschappij te handelen (‘S’); en om
bestuursnormen te verbeteren (‘G’)?

Gebruik een schaal van 1 t/m 5, waarbij 5 = “Zeer belangrijk” en 1 = “Niet belangrijk”…

MILIEU

  5. 4. 3. 2. 1. Niet relevant voor onze organisatie. Weet ik niet.
Transparant zijn over de impact van het bedrijf op het milieu (bv. koolstofvoetafdruk, schone energie, enz.).
Actief de doelstellingen van nationale zorgsystemen voor milieubescherming ondersteunen.
De impact van het bedrijf op het milieu verkleinen – van onderzoek tot klinische studies, productie en distributie.

Question Title

 

<div style="text-align: center;">&nbsp;</div>

Question Title

* SOCIAAL

Gebruik een schaal van 1 t/m 5, waarbij 5 = “Zeer belangrijk” en 1 = “Niet belangrijk”…

  5. 4. 3. 2. 1. Niet relevant voor onze organisatie. Weet ik niet.
Zich duidelijk inspannen om de financiële duurzaamheid van nationale zorgsystemen te helpen garanderen.
Aangaan van betrekkingen met diverse patiëntenpopulaties wereldwijd om innovatie en gelijkheid op het gebied van gezondheid te verbeteren.
Ondersteunen van alle aspecten van de gezondheid van patiënten (zoals toegang tot diagnoses, gezondheidskennis, belangenbehartiging, enz.).
Verbeteren van de toegang van patiënten tot de medicijnen van een bedrijf (bv. via flexibele prijsstrategieën, toegangsprogramma’s voor patiënten, ondersteuning van de ontwikkeling van zorginfrastructuur, enz.).

Question Title

 

<div style="text-align: center;">&nbsp;</div>

Question Title

* BESTUUR

Gebruik een schaal van 1 t/m 5, waarbij 5 = “Zeer belangrijk” en 1 = “Niet belangrijk”…

  5. 4. 3. 2. 1. Niet relevant voor onze organisatie. Weet ik niet.
Transparantie van de werkelijke prestaties van het bedrijf wat betreft de ESG-strategieën (in alle landen waar de producten verkrijgbaar zijn) – afgezet tegen de door het bedrijf vastgestelde doelstellingen.
Bescherming van de persoonsgegevens van patiënten.
Opleggen van de ESG-normen van het bedrijf aan externe (uitbestede) leveranciers.

Question Title

 

<div style="text-align: center;"> </div>

Question Title

* Tenslotte vraag 10 van 10.
WAT zou uw organisatie ALS LIEFSTE ZIEN dat farmaceutische bedrijven ABSOLUUT OPNEMEN in hun ‘E’-, ‘S’- en ‘G’-strategieën?

Question Title

 

<div style="text-align: center;"> </div>

Question Title

* HARTELIJK BEDANKT voor het geven van uw mening in deze enquête over de ESG-doelstellingen en -strategieën van farmaceutische bedrijven.

Omdat u als vertegenwoordiger van een patiëntengroep meewerkt aan dit onderzoek, heeft u, als u dat wenst, recht op een GRATIS EXEMPLAAR van de RESULTATEN VAN DE ENQUÊTE zodra deze worden gepubliceerd (eind oktober 2023).
Vul de vier onderstaande vragen over uw contactgegevens in om een gratis exemplaar te ontvangen (deze gegevens blijven anoniem).

Question Title

 

<div style="text-align: center;"> </div>

Question Title

* Wilt u dat UW ORGANISATIE genoemd wordt als deelnemer aan de enquête en wordt opgenomen in de lijst in het gepubliceerde rapport van de enquête (eind oktober 2023)?

Question Title

* Indien “Ja”, vul dan de naam van uw organisatie hier in (tenzij u die hierboven al heeft genoemd).

Question Title

 

<div style="text-align: center;"> </div>

Bedankt voor het delen van uw mening.

Dit is het einde van de enquête van juli/augustus 2023 tot oktober 2023 over de mening van patiëntengroepen over de impact van de farmaceutische industrie op het milieu en de samenleving. De resultaten van de enquête worden eind oktober 2023 gepubliceerd.

Als u vragen heeft over de enquête, aarzel dan niet om een e-mail te sturen aan Dr. Alexandra Wyke, directeur van PatientView, via: alexwyke @ patient-view.com


Einde enquête.

Klik op “VERZENDEN” hieronder om uw antwoorden te bewaren.
Nadat u op “Verzenden” heeft geklikt, gaat u naar een pagina op de website van PatientView met wat meer uitleg over deze ESG-enquête.

T