Welkom

Deze vragenlijst werd ontwikkeld binnen het BITS-project. Dit project met meerdere stakeholders over fietsen en ITS (intelligente transportsystemen) heeft als doel CO2-uitstoot met 9% te verminderen en het fietsgebruik binnen de doelgroepen met 10% te laten toenemen. Het doel van deze vragenlijst is ons inzicht te vergroten over mensen hun keuzes voor verschillende transportvormen, over fietsgebruik, over motivaties en barrières om de fiets te nemen en mensen hun percepties tegenover ITS.

Lees elke vraag zorgvuldig en beantwoord het zo nauwkeurig mogelijk. Er zijn geen goede of foute antwoorden; wij zijn geïnteresseerd in jouw persoonlijk standpunt.

Uiteraard hebben de actuele coronamaatregelen een invloed op uw huidig fietsgedrag. Houd bij het beantwoorden van de vragenlijst echter uw gangbare fietsgedrag voor ogen. 

Alle antwoorden op deze vragenlijst zijn volledig vertrouwelijk.

Dank voor het invullen van de vragenlijst!

T