Door op volgende (onderaan deze pagina) te klikken, komt u bij de vragen over uw hulpmiddel.

Toelichting vragenlijst
 
Om zicht te krijgen op de ervaringen met de dienstverlening van hulpmiddelen, zet onderzoeksbureau Significant een vragenlijst uit onder gebruikers van hulpmiddelen die in de afgelopen periode een aanvraag voor een hulpmiddel bij een gemeente hebben gedaan. Wij vragen u om mee te doen aan deze vragenlijst.
 
Alles wat u invult in de vragenlijst blijft anoniem. Dat betekent dat de gemeente niet weet wie de antwoorden heeft gegeven en uw antwoorden hebben geen gevolgen voor uw (mogelijke) ondersteuning. We vragen u daarom zo eerlijk mogelijk de vragenlijst in te vullen.

Door mee te doen aan deze vragenlijst kan de dienstverlening voor u én anderen worden verbeterd. Bij voorbaat hartelijk dank voor uw deelname.
 
Mogelijk heeft u vorig jaar ook deelgenomen aan de vragenlijst. De vragenlijst richt zich dit jaar op de ervaringen die u met uw hulpmiddel(en) heeft gehad vanaf maart 2021. De vragenlijst is nagenoeg ongewijzigd ten opzichte van vorig jaar, zodat we de resultaten van vorig jaar goed kunnen vergelijken met de resultaten van dit jaar.
 
De vragenlijst is op verschillende manieren onder de aandacht gebracht: via gemeenten, via Ieder(in) en via Wij zien je wel. U bent bij deze vragenlijst gekomen via Ieder(in). Als u ook via andere kanalen benaderd bent om deze vragenlijst in te vullen, hoeft u daar niet op in te gaan. U hoeft de vragenlijst maar één keer in te vullen. 
 
Als u vragen heeft over deze vragenlijst, kunt u contact opnemen via monitor.hulpmiddelen@significant.nl

T