Op 11 oktober 2019 organiseert Goede Start een interactief symposium voor 
alle partners die betrokken zijn bij een Goede Start voor de volgende generatie inwoners van de Veenkoloniën! Aan deelname zijn geen kosten verbonden. 
 
Het Goede Start symposium van 11 oktober bestaat uit twee delen.
1) Plenair gedeelte waarin aansprekende experts u volledig bijpraten over
alle relevante ontwikkelingen rondom een Goede Start. 

2) Opgesplitst in groepen kunt u - onder begeleiding - thema’s bespreken
en uitdiepen met collega bestuurders / professionals. Zoals u in de officiële uitnodiging heeft gelezen hebben we samen met lokale partners een interactieve agenda uitgewerkt! U kunt hieronder uw voorkeur voor deelname aan de workshops opgeven (max. 3).

Alvast hartelijk dank voor uw aanmelding, we verwelkomen u graag op 11 oktober !

Question Title

* 1. Aanmelden voor het interactieve symposium Goede Start op 11 Oktober 2019

Question Title

* 2. Welke van onderstaande workshops zou u graag willen kiezen? (Er zijn 2 worskhopronden, gezien het maximaal aantal deelnemers per workshop vragen we 3 keuzes aan te geven.)

  Voorkeur 1 Voorkeur 2 Voorkeur 3
Proces gedragsverandering / verandertaal / voorkomen terugval 
Prof. Dr. Arie Dijkstra, professor gedragsverandering en -beïnvloeding, Rijksuniversiteit Groningen (RUG)
Sociocratische besluitvorming en samenwerking tussen zelfstandige partijen
Pieter van der Merche, adviseur en trainer Sociocratisch Centrum
Nu Niet Zwanger, een eerlijk gesprek over kinderwens, seksualiteit en anticonceptie met kwetsbare potentiële ouders
Johanna Kiewiet en Roelie Moorlag, inhoudelijk coördinatoren NNZ Veenkoloniën
Mobility Mentoring? Hoe pak je het aan als gemeente? Hoe werkt het / wat doet het? 
Yvonne Wiltjer, projectleider & Adviseur Sociaal Domein bij Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen
Kracht v.d. Veenkoloniën, opzet en lokaal verbinden vanuit 2 inwoners-initiatieven 
Rebecca Albers, Stichting Toverboom
Joke Bakker, lid stuurgroep Kans voor de Veenkoloniën
Jannie Orsel, Stichting Eerste Hulp
Positieve gezondheid en verbinding met vroegsignalering en  Gezamenlijke Inschatting Zorgvraag (GIZ)
Nelleke Gosker, verloskundige en trainer PG
Carola Penninx, huisarts Meppel en trainer PG
Moeders van Hoogeveen, intensieve 1.000 dagen aanpak 
Barend Rombout, inhoudelijk expert intensieve 1.000 dagen aanpak
Joscha Verkerk, coördinator Centrum Jeugd en gezin & Teamcoach, Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen

Question Title

* 3. Heeft u nog specifieke wensen voor onderwerpen die u graag terugziet tijdens het symposium op 11 oktober? Indien u andere suggesties voor de bijeenkomst heeft dan horen we dit ook graag!

T