Sporten en bewegen

Welkom bij de vragenlijst. Het invullen van de vragenlijst duurt maximaal 10 minuten. Wanneer er bij een vraag meerdere antwoorden mogelijk zijn wordt dit aangegeven. Uw antwoorden worden anoniem verwerkt. Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.
Allereerst willen we graag weten hoeveel dagen per week u minimaal een half uur matig intensief beweegt. Het gaat om bijvoorbeeld stevig doorlopen, fietsen, sporten, maar ook tuinieren of schoonmaken hoort erbij.

Question Title

1. Hoeveel dagen per week beweegt u minimaal een half uur matig intensief (denk aan wandelen, fietsen, sporten etc.)?

Vervolgens willen we graag van u weten of u sport en welke sport of sporten u in de afgelopen twaalf maanden heeft beoefend. Het gaat om sportieve activiteiten die u in de afgelopen twaalf maanden heeft verricht. U moet dus denken aan bijvoorbeeld badminton, fitness en toerfietsen, maar niet aan tuinieren, puzzelen of fietsen naar de bakker. Sporten die u tijdens uw vakantie of vrije tijd heeft beoefend, tellen wel mee. Daaronder valt bijvoorbeeld ook voetbal met vrienden in het park zonder echt doel of scheidsrechter. Sporten tijdens lessen lichamelijke opvoeding of gymnastieklessen op school tellen niet mee.

Question Title

2. Welke sport of sporten heeft u in de afgelopen twaalf maanden beoefend? (Meerdere antwoorden mogelijk)

T