Jouw cao VVT loopt af per 1 juli 2019. Wij (vakbond FNV Zorg & Welzijn) gaan binnenkort met de werkgevers in de VVT om tafel. Daarvoor willen we weten hoe jij denkt over een aantal onderwerpen.

Het is superfijn als je de uitvraag wilt invullen. Als FNV lid, bepaal je de inzet, daarom willen we graag je lidmaatschapsnummer weten.
Maar ook zijn we benieuwd wat niet leden vinden. Als je collega’s kent, die geen lid zijn – vraag je hen dan ook om deze enquête in te vullen? Het duurt niet langer dan een paar minuten.

Je kan ervan uitgaan dat we vertrouwelijk omgaan met de informatie die je hieronder invult. Deze eerste vragen hebben betrekking op wat jij belangrijk vindt en waar je afspraken over wil zien in een nieuwe cao.

Question Title

* 1. Ben je FNV-Lid?

Question Title

* 2. Wil je hieronder bij elk onderwerp invullen wat je vindt?

  Heel belangrijk Belangrijk Redelijk Onbelangrijk
Werkdruk vermindering
Loonsverhoging
Balans werk en privé
Afspraken vast / flex
Meer zekerheid bij overgang werk
Betere naleving cao
Afspraken over werktijden en pauzes
Verbetering toeslagen

Question Title

* 3. Heb je opmerkingen? Die kun je hieronder invullen.

Question Title

* 4. Mis je een onderwerp in de bovenstaande rijtje? Vul dat hieronder in.

Question Title

* 5. Hoeveel uur is je huidige contract?

Question Title

* 6. Speelt het punt van meer contracturen per week bij jou?

Question Title

* 7. Wil je meer uren in je arbeidsovereenkomst?

Question Title

* 8. Hoeveel uur wil je contractueel gemiddeld per week werken (met hoeveel uur wil je je contract uitbreiden?)

Question Title

* 9. Het kan ook zijn, dat je werkgever je meer contracturen aanbiedt, maar dat je dat niet wilt. Wil je hieronder vermelden wat de reden daarvan is?

Question Title

* 10. Sinds de vorige cao is de regeling voor het plussen en minnen van de uren gewijzigd van een periode van een jaar naar een half jaar. Ben je tevreden over de uitwerking van deze regeling?

Question Title

* 11. Waarom ben je wel of niet tevreden over de huidige regeling?

De volgende vragen zijn niet minder belangrijk. We horen graag van je, wat je naam is, of je vaker informatie wil ontvangen, of je FNV lid bent of niet. En wie weet wil je je inzetten om je collega’s in je organisatie te informeren over de voortgang van de cao-onderhandelingen?

Question Title

* 12. Vul onderstaande gegevens in*

Question Title

* 13. Ik blijf graag op de hoogte van verdere ontwikkelingen

Question Title

* 14. Ik wil graag contactpersoon zijn voor de FNV

T