Question Title

* In hoeverre ben je het eens met onderstaande stellingen?

  Sterk mee oneens Oneens Neutraal Eens Sterk mee eens
In de huidige opleidingen tandheelkunde en mondzorgkunde is er te weinig onderwijs over parodontologie.
Het screenen van de parodontale gezondheid door middel van de DPSI/PPS moet bij iedere patiënt bij iedere periodiek mondonderzoek uitgevoerd worden.
Voor de diagnostiek binnen de parodontologie is het meten van pockets met een pocketsonde de gouden standaard.
De parodontale behandeling gericht op het verwijderen van plaque en tandsteen dient altijd aangevuld te worden met aandacht voor leefstijlfactoren zoals voeding, roken en stress.
De nieuwe NVvP praktijkrichtlijn biedt voldoende ondersteuning voor diagnose en behandeling van parodontale aandoeningen in de algemene mondzorgpraktijk.
Het behandelen van vergevorderde parodontitis hoort in een parodontologiepraktijk thuis.
Parodontitis is niet zo zeer een infectieziekte maar meer een immunologische ziekte.
Behandeling van parodontitis gericht op alleen tandsteenverwijdering is achterhaald.
Uitgebreide parodontale behandelingen horen niet thuis in een zorg- en behandelplan bij zorgafhankelijke, kwetsbare ouderen en moeten in beginsel worden vermeden.
Tegenwoordig wordt de indicatie voor een implantaat ter vervanging van een parodontaal vervallen gebitselement te snel gesteld.
Let op, er is nog 1 pagina!

T