Welkom bij deze enquête

Geachte collega,

Graag verzoeken wij u deel te nemen aan deze enquête over huidkanker. Het zal ons inzicht geven omtrent de huidige kennis en attitude van tandartsen in Nederland over huidafwijkingen van het aangezicht en de (on)gewenste ontwikkelingen met betrekking tot de herkenning ervan door de tandheelkundige professie. De resultaten van deze enquête zullen eind 2022 worden gepubliceerd in het NTVT en het Nederlands Tijdschrift voor Dermatologie en Venerologie (NTvDV).

De enquête bestaat uit algemene vragen, kennisvragen en casuïstiek. Wij vragen u de antwoorden niet op te zoeken en/of te overleggen met collega’s. Het gaat namelijk om uw kennis over het onderwerp op dit moment. Voelt u zich niet ontmoedigd als u antwoorden niet weet, ga vooral door met het voltooien van de enquête. Uw deelname wordt zeer gewaardeerd.

Het invullen van deze vragenlijst duurt circa 15 minuten. Het onderzoek is geheel anoniem en vrijblijvend. Bij vragen kunt u mailen naar: s2.sadeghi@student.vu.nl

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,

mw. Soezan Sadeghi, student tandheelkunde master 3 ACTA

Mede namens de onderzoeksbegeleiders:
dr. Derk Jan Jager, dr. Henk Brand en prof. dr. Jan de Visscher

T