Wij zijn erg benieuwd naar de ervaringen van kinderen en jongeren met ME/CVS. Hoe ervaren zij de zorg? Tegen welke problemen lopen zij aan? Wat gaat er goed en wat kan er beter? Hier is nog weinig onderzoek naar gedaan. 

Deze vragenlijst is bedoeld voor kinderen/jongeren tot 21 jaar met ME/CVS en hun ouders. Ben je jonger dan 8 jaar of ben je niet in staat zelf de vragenlijst in te vullen? Dan raden we je aan deze vragenlijst door je ouders of samen met je ouders in te vullen.

Wij hebben de vragenlijst bewust niet te lang gemaakt. Op die manier hopen we jullie niet te veel te belasten. Maar we nodigen jullie wel van harte uit om jullie ervaringen te delen. Mocht je meer aan ons kwijt willen, dan kun je altijd contact met ons opnemen via kirsten@pluutpartners.nl of bel met Kirsten op het telefoonnummer: 06-39143962.

Deze vragenlijst is onderdeel van het praktijkinitiatief van OPaZ, een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Meer informatie is te vinden op https://www.informatielangdurigezorg.nl/opaz/praktijkinitiatieven. Deze vragenlijst wordt uitgevoerd door Pluut & Partners, in samenwerking met het ministerie van VWS.

Uw privacy
De gegevens die u via deze vragenlijst deelt worden vertrouwelijk behandeld en zijn anoniem. Onderzoekers van Pluut & Partners, in samenwerking met het ministerie van VWS, hebben toegang tot deze gegevens. Uw gegevens worden uiterlijk een jaar na het sluiten van de enquête verwijderd.

Question Title

* 1. Wat is jouw/uw rol?

T