Het magazine Medisch Specialist is een uitgave van de Federatie Medisch Specialisten en verschijnt vier keer per jaar in een oplage van 28 duizend exemplaren. Het magazine wordt verstuurd aan alle medisch specialisten van de 33 wetenschappelijke verenigingen en artsen in opleiding die lid zijn van De Jonge Specialist. Daarnaast wordt het magazine verstuurd aan onder meer bestuurders van relevante stakeholders en politici.

Na 6 jaargangen heeft de Federatie Medisch Specialisten het magazine in een nieuw jasje gestoken.
Onze missie: aantrekkelijk, persoonlijk, verbindend, en vooral: dicht op uw belevingswereld.
Wij willen graag weten of u de nieuwe koers waardeert en waar we het magazine verder kunnen verbeteren.

Hieronder vindt u een korte vragenlijst. De vragenlijst is anoniem en kost u hooguit 3 minuten.

Namens de redactie, hartelijk dank voor uw medewerking.

Question Title

* 1. Onderwerpen
Ik vind de onderwerpen in het magazine:

Question Title

* 2. Onderwerpen
Welke van de volgende uitspraken over de onderwerpskeuze zijn voor u van toepassing? (meerdere antwoorden mogelijk)

Question Title

* 3. Het magazine van de Federatie Medisch Specialisten
Welke stelling is voor u van toepassing?

Question Title

* 4. Leesbaarheid en tone of voice (meerdere antwoorden mogelijk)
De artikelen en rubrieken zijn:

Question Title

* 5. Vormgeving
Beeld en fotografie zijn wat mij betreft:

Question Title

* 6. Frequentie
Welke stelling is voor u van toepassing?

Question Title

* 7. Gebruik
Welke van de volgende stellingen is voor u van toepassing?

Question Title

* 8. Suggesties (meerdere antwoorden mogelijk)
Welke tips wilt u ons meegeven?

Question Title

* 9. Betrokkenheid
Op welke wijze zou u bij het magazine betrokken willen zijn? (meerdere antwoorden mogelijk)

Question Title

* 10. Hartelijk dank voor het invullen van deze vragenlijst

Zouden wij eventueel contact met u mogen opnemen naar aanleiding van uw antwoorden?
Zo ja, vul dan hieronder uw contactgegevens in waarop wij u mogen benaderen.

0 van 10 beantwoord
 

T