Vragenlijst lokale organisatie voor vrijwillig kinder- en jongerenwerk

egingKinder- en jongerenwerk is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen en jongeren. Het is een plek waar ze in hun vrije tijd nieuwe (sociale) vaardigheden opdoen. Om het vrijwillige kinder- en jongerenwerk in Nederland op waarde te kunnen schatten en de potentie ervan goed te benutten is het belangrijk om een goed beeld te hebben van de omvang en inhoud van dit veld.


Eerdere onderzoeken naar het professioneel kinder- en jongerenveld zijn afgerond. Dit onderzoek naar de aard en omvang van het vrijwillig jongerenwerk zal deze onderzoeken aanvullen. Hierdoor ontstaat een volledig beeld van het kinder- en jongerenwerkveld.
De brancheorganisatie Sociaal Werk Nederland heeft onderzoeksbureau DSP-groep gevraagd dit in kaart te brengen. Onderdeel van het onderzoek is een enquête onder vrijwilligersorganisaties die actief zijn in het kinder- en jongerenwerkveld.

Doel van de enquête is inzicht in de doelstellingen, doelgroepen en omvang van de vrijwilligersorganisaties. De resultaten worden verwerkt in een rapport dat in begin 2022 aan Sociaal werk Nederland wordt gepresenteerd.

Om een zo'n breed mogelijke inbreng te realiseren willen wij u vragen om de mail met de link naar de enquête door te zetten naar andere lokale vrijwilligersorganisaties uit uw netwerk; dit mogen ook kleine clubs zijn, of net gestarte clubs!

Question Title

* 1. Wat is de naam van de organisatie waarvoor u werkt of vrijwilliger bent?

Question Title

* 2. In welk jaar is de organisatie waarvoor u werkt of vrijwilliger bent opgericht?

Question Title

* 3. Is de organisatie verbonden/gelieerd aan een landelijke of regionale koepelorganisatie?

Question Title

* 4. Is de organisatie een religieuze organisatie?

T