Question Title

* 1. De NVTZ en brancheorganisatie InEen willen de kennisdeling tussen eerstelijns bestuurders en toezichthouders faciliteren. Toezichthouders die gebieds- wijkgericht willen samenwerken vanuit of mét de eerste lijn worden van harte uitgenodigd om zaken aan de orde te stellen. Heeft u vragen, ervaart dilemma’s of wilt u specifieke vraagstukken agenderen dan nodigen we u eveneens uit dit kenbaar te maken.

Question Title

* 2. Op basis van de zaken die gemeld zijn in de meldmaand december gaat de NVTZ in 2020 samen met brancheorganisatie InEen een kennisbijeenkomst organiseren. Eerstlijns toezichthouders en bestuurders kunnen dan praktijkervaring en kennisdelen. Daarbij zal de toekomstige rol en toegevoegde waarde van toezichthouders in de eerstelijns, bij de maatschappelijk welzijns- en zorgopgave in de wijk centraal staan. Op basis van de zaken die gemeld zijn in de meldmaand december gaat de NVTZ in het voorjaar van 2020 samen met brancheorganisatie InEen een kennisbijeenkomst organiseren. Eerstlijns toezichthouders en bestuurders kunnen dan praktijkervaring en kennisdelen. Daarbij zal de toekomstige rol en toegevoegde waarde van toezichthouders in de eerstelijns, bij de maatschappelijk welzijns- en zorgopgave in de wijk centraal staan. Wilt u hierover op de hoogte gehouden worden?

0 van 3 beantwoord
 

T