Welkom! 

U, als contactpersoon van een zorginstelling, bezoekt het meldpunt van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) voor verschillen van inzicht tussen inspectie-instellingen en onderhoudsbedrijven over inspectie van brandmeldinstallaties (BMI). Het CCV heeft dit meldpunt ingesteld naar aanleiding van het rapport Inspectiecertificering in de zorg van ActiZ en VGN.  Daarin komt naar voren dat inspectie-instellingen en onderhoudsbedrijven in de praktijk kunnen verschillen van inzicht. Uw meldingen en die van andere zorginstellingen helpen om te ontdekken wat er precies misgaat.

Om een melding te doen vult u alle onderstaande vragen in. De input die u achterlaat gebruiken wij om de samenwerking tussen inspecteurs en installateurs te verbeteren. Het CCV gaat vertrouwelijk om met de informatie die u verstrekt. Uw bereikbaarheidsgegevens hebben we nodig om u eventueel een toelichting te kunnen vragen op uw informatie, en om u in 2018 te kunnen informeren over de analyse van de ontvangen meldingen.

Wij willen u erop attent maken dat wij uw melding alleen registreren. Helaas kunnen we niet bemiddelen bij oplossing en geen uitspraak doen over ingediende kwesties. Klachten over uw onderhoudsbedrijf kunt u kwijt bij het onderhoudsbedrijf zelf of diens certificatie-instelling. Klachten over uw inspectie-instelling kunt u kwijt bij uw inspectie-instelling.

Vragen met een * zijn verplicht

* Uw gegevens*

* Uw inspectie-instelling

* Uw onderhoudsbedrijf

* Waarover verschillen de inspectie-instelling en het onderhoudsbedrijf van inzicht? Beschrijf hier uw kwestie*

* Wat is uw mening?

* Wat is de mening van het onderhoudsbedrijf?

* Wat is de mening van de inspectie-instelling?

T