De decembereditie van dit jaar gaat over orthodontie. In het thema zal onder andere aandacht besteed worden aan wortelresorptie als gevolg van de behandeling en ontkalkingen tijdens en na de behandeling. Daarnaast veel aandacht voor retentie: er wordt ingegaan op de factoren die een rol spelen bij het loskomen van retentiespalken, op de negatieve bij-effecten van actieve spalke en op  de richtlijn retentie van de NVvO. Uiteraard komen in een overzichtsartikel de ontwikkelingen binnen het orthodontisch vakgebied en het historisch perspectief op esthetiek aan de orde. Na het lezen van deze NTVT thema-editie in december kun je weer goed beslagen het jaar 2021 in.

Het NTVT is benieuwd naar de mening van alle mondzorgverleners over orthodontie. Doe mee met deze unieke peiling die bestaat uit 10 korte stellingen en maximaal 2 minuten duurt. De resultaten van dit online-onderzoek worden gepubliceerd in het NTVT-themanummer ‘Orthodontie’. Alvast veel dank voor uw deelname aan deze peiling! Invullen van deze enquête kan tot en met 17 september 2020.

Question Title

Afbeelding

Question Title

1. Bij het doorverwijzen van orthodontische problemen heb ik behoefte aan een ‘flow-chart’

Question Title

2. Orthodontie kan prima in de algemene praktijk worden uitgevoerd

Question Title

3. De indicatiestelling voor het type orthodontische behandeling is duidelijk voor mij

Question Title

4. Orthodontie hoort primair thuis bij de orthodontist

Question Title

5. Ik heb de indruk dat er vaak sprake is van overbehandeling bij orthodontie

Question Title

6. Een mooi gereguleerd gebit motiveert patiënten tot betere mondhygiëne

Question Title

7. Orthodontie kan pas plaatsvinden als het gebit eerst cariësvrij én parodontaal gezond is

Question Title

8. In het algemeen is er voldoende kennis over de keerzijde van orthodontie onder de patiënten

Question Title

9. Ik heb veel vertrouwen in langdurige retentie door middel van orthodontische spalken

Question Title

10. Veel patiënten hebben de indruk dat de occlusie en articulatie levenslang stabiel blijft na een orthodontische behandeling

T