Question Title

 

<div style="text-align: center;">&nbsp;</div>
Dank om jouw mening met ons te willen delen!
Deze bevraging gaat uit van de Vervoerregio Aalst.
Meer info?
www.vervoerregioaalst.be

Question Title

* Akkoord? Of niet akkoord?

  Akkoord Niet akkoord
Verouderde vervuilende dieselwagens moeten worden verboden in de steden.
Er moeten meer bomen langs de weg worden geplant.
Er moeten meer laadpalen voor elektrische auto’s worden gezet.
Om dierenslachtoffers te vermijden moeten er meer rasters, dierentunnels en ecoducten komen.
Er mogen geen nieuwe wegen meer worden aangelegd voor auto’s.
Zin om nog enkele vragen te beantwoorden? Klik dan op 'Ga door'.

T