Question Title

* 1. In hoeverre ben je het eens met onderstaande stellingen?

  Sterk mee oneens Oneens Neutraal Eens Sterk mee eens
Minimaal invasief werken is vooral een kwestie van klinische beslissingen en niet van techniek.
In Nederland is voldoende aandacht voor het toepassen van doelmatige en zinnige zorg in de algemene mondzorgpraktijk.
Jaarlijkse screening van de mondgezondheid voor alle volwassenen in Nederland binnen de basisverzekering is een goed idee.
Het minimaal invasief werken in de mondzorg is vooral van belang bij het behandelen van cariës.
Pockets vanaf 4 mm moeten altijd volgens het paro-protocol behandeld worden.
Bij de behandeling van diepe caviteiten is mijn eerste zorg de pulpa vitaal te behouden.
Bij het opstellen van complexe behandelplannen heb ik regelmatig intercollegiaal overleg met een orthodontist.
De meeste periapicale radiolucenties bij endodontisch behandelde gebitselementen kunnen onbehandeld blijven.
Voor toekomstbestendige en duurzame mondzorg voor mijn patiënten is minimaal invasief handelen een belangrijk onderdeel van het zorgplan

Question Title

* 2. Op dit vlak zou ik meer kennis willen over minimaal invasieve tandheelkunde (kies de optie waar de behoefte hiervoor het hoogst is)

Let op, er is nog 1 pagina!

T