De nabijheid van ziekenhuisdiensten ligt onder vuur. Help ons een onderbouwd standpunt formuleren!

Er is een koninklijk besluit in de maak dat bepaalt dat de rijtijd naar een ziekenhuis niet meer dan 30 minuten met de auto mag bedragen. Heel belangrijk voor personen die vaak in het ziekenhuis moeten zijn of er lange tijd verblijven. Toch dreigt dit voorstel nu te sneuvelen.
 
Het invullen van deze bevraging kan t.e.m. zondag 26 juni 2022. Alvast bedankt voor je deelname!
 
We respecteren de privacy van de deelnemers aan deze bevraging en verwerken de gegevens daarom anoniem. Wil je meer weten over het privacybeleid van het Vlaams Patiëntenplatform? Neem dan een kijkje op http://vlaamspatientenplatform.be/pagina/privacy.
 

Question Title

* 1. Voor welke ziekenhuisdiensten is het voor jou heel belangrijk dat ze binnen de 30 minuten met de auto van je thuis liggen?
Rangschik in volgorde van belangrijkheid: de meest belangrijke dienst zet je op plaats 1.
(Voor de spoedgevallendienst staat dit niet ter discussie)

Question Title

* 2. Zijn er nog andere ziekenhuisdiensten die binnen de 30 minuten met de auto van je thuis zouden moeten liggen?

Question Title

* 3. Waarom is dit voor jou belangrijk? Duid per dienst aan welke reden(en) voor jou hier voornamelijk in meespelen.

  Ik wil snel beroep kunnen doen op deze zorg wanneer dat nodig is Voor mij moet deze dienst snel en gemakkelijk bereikbaar zijn Ik wil mijn vervoerskosten naar deze dienst beperken Bezoek door familie en naasten moet op deze dienst eenvoudig kunnen Ik vind nabijheid niet belangrijk voor deze dienst Geen mening
Radiotherapie
Chemotherapie
Geriatrie
Centrum voor behandeling van chronisch nierfalen
Kraamkliniek
Kindergeneeskunde
Niet-intensieve neonatale zorgen
Ambulante revalidatie
Residentiële revalidatie (revalidatie waarbij je in het ziekenhuis verblijft)
Psychiatrische afdeling in een algemeen ziekenhuis (PAAZ)

Question Title

* 4. Heb je een chronische aandoening of ben je een naaste/mantelzorger van iemand met een chronische aandoening?

Question Title

* 5. Geef je graag nog andere bedenkingen rond dit onderwerp mee?

T