De stichting NLPO heeft statutair drie organen: een Raad van Toezicht, een Raad van Bestuur en een College van Omroepen. Het College van Omroepen (CvO) vertegenwoordigt de lokale omroepen binnen de NLPO. Het CvO zorgt ervoor dat de bij de NLPO aangesloten omroepen inspraak hebben op het beleid van de stichting. Leden van het CvO worden aangedragen en gekozen door de bij de NLPO aangesloten omroepen. Uitgangspunt van het CvO is dat er een goede afspiegeling is van de sector; van kleine tot grote omroepen. Meer informatie hierover en een overzicht van de taken, bevoegdheden en voorwaarden van het CvO is te vinden op www.nlpo.nl/CvO.
 
Op dit moment zijn er binnen het College van Omroepen vier vacatures. Twee binnen de categorie met een omzet tot 150.000 euro en twee in de categorie met een omzet van 500.000 euro of meer. De gevraagde deskundigheid en achtergrond van een lid vind je in de profielschets op www.nlpo.nl/CvO. De NLPO gaat er vanuit dat je voorafgaand aan je aanmelding kennis hebt genomen van deze informatie en ook het huishoudelijk reglement hebt doorgenomen. 

Na de aanmeldperiode volgt er een digitale stemweek (8 t/m 14 juni) waarin de bij de NLPO aangesloten omroepen hun stem mogen uitbrengen op de kandidaat/kandidaten van hun voorkeur. Er is geen fysieke bijeenkomst, dus kandidaten die zich aanmelden wordt nadrukkelijk gevraagd om een motivatiebrief of (bij voorkeur) een filmpje aan te leveren waarin zij zichzelf presenteren. Deze wordt onder de omroepen die hun stem uitbrengen verspreid. De NLPO biedt ook waar nodig ondersteuning bij het maken van een filmpje. Collega-omroepen willen tenslotte graag meer weten over wie hen wil vertegenwoordigen in het College van Omroepen!

Heb je vragen over het aanmeldformulier of het proces? Neem dan contact op met de NLPO via (035) 820 03 83 of info@nlpo.nl.

T