Beste meneer/mevrouw,
 
Per 1 september 2019 zal Omroep Reindonk worden omgedoopt tot Omroep Horst aan de Maas. Het vertrouwde van Reindonk blijft behouden, maar vooral wordt er veel journalistiek aan toegevoegd. Als publieke lokale omroep is de omroep de waakhond van de lokale democratie. Het volgen van de politieke agenda en het controleren van lokale overheden, maatschappelijke instellingen en bedrijven is als onze taakstelling gedefinieerd. Een lokale omroep behoort burgers en bestuur op zaken te attenderen die van belang zijn en heeft zo ook een agenderende functie.
 
Maar een lokale omroep doet meer dan dat: ze verbindt burgers met elkaar en met hun omgeving. Ze biedt hen een platform voor discussie. Ze besteedt aandacht aan culturele en sportieve evenementen en ze informeert burgers over andere belangrijke ontwikkelingen op lokaal niveau. Eigen identiteit is een belangrijk speerpunt. Op televisie, via de radio en natuurlijk online zal Omroep Horst aan de Maas veel content gaan aanbieden en zeker ook de dialoog aangaan. Wij verheugen ons daar enorm op.
 
Om u optimaal te kunnen bereiken met louter nieuws en mooie programma’s uit en over Horst aan de Maas, is uw mening en wijze van mediaconsumptie voor ons van grote waarde. Vandaar dat Omroep Horst aan de Maas (nu nog Reindonk) aan DeMarktwijzer heeft gevraagd een kijk- en luisteronderzoek uit te voeren. Zij stellen u vragen over de verschillende platforms van de omroep. Het invullen van de vragenlijst kost 4 à 5 minuten. De ingevulde gegevens zijn volledig anoniem en worden alleen gebruikt voor dit onderzoek. Bij voorbaat namens alle medewerkers onze dank voor het invullen van onderstaande vragenlijst. Sowieso tot 1 september bij Omroep Horst aan de Maas!
 
Evert Cuijpers
Directeur Omroep Horst aan de Maas (Reindonk)

T