Deze vragenlijst gaat over sporten en bewegen met een beperking. We willen je vragen de vragenlijst in te vullen want wij zijn benieuwd naar wat jij vindt. Er zijn geen goede of foute antwoorden. Lukt het niet om de lijst zelf in te vullen, vraag dan of iemand je kan helpen!

De informatie wordt gebruikt om in jouw gemeente het sport en bewegen voor mensen met een beperking te verbeteren. Dit kan inhouden het creëren van aanbod op basis van een behoefte of het bestaande aanbod zichtbaarder maken. Of, indien je al sport, de vereniging ondersteunen bij het verbeteren van aanbod of sportplek.

Alvast bedankt voor het invullen!

Vriendelijke groet,
Sportservice Flevoland

Looplijnen (Advisering en Onderzoek)

 

T