Question Title

* 1. In hoeverre ben je het eens met onderstaande stellingen?

  Sterk mee oneens Oneens Neutraal Eens Sterk mee eens
Een solitair implantaat met een verschroefde kroon heeft doorgaans een lager jaarlijks faalpercentage dan een driedelige brug op pijlers met een goede prognose.
Om een diasteem op te vullen wordt tegenwoordig veel te snel een implantaat geïndiceerd.
Een implantaat is het laatste redmiddel om een diasteem op te vullen. In principe heeft een gebitselementgedragen oplossing altijd de voorkeur.
Het verwijderen van gezond tandweefsel (van grote MOD naar overlay) ten behoeve van een brug is invasiever dan het plaatsen van een implantaat.
Het verwijderen van gezond tandweefsel (van grote MOD naar volledige kroon) ten behoeve van een brug is invasiever dan het plaatsen van een implantaat.
Het plaatsen van een implantaat ter plaatse van een tweede molaar is overbehandeling.
In- en onlaybruggen kunnen alleen van metaal(porselein) worden gemaakt.
Het is onmogelijk om goed te hechten aan zirkoniumdioxide.
Lithiumdisilicaat is niet geschikt voor het vervaardigen van een driedelige brug.
Een metaal-porselein etsbrug in de zijdelingse delen heeft, mits op de juiste manier vervaardigd, eenzelfde overlevingspercentage als een conventionele brug.
Let op, er is nog 1 pagina!

T