Peiling palliatieve zorg
Peiling onder zorgverleners en onder professionals die werkzaam zijn in het sociaal domein

Welkom bij deze vragenlijst over palliatieve zorg.

Deze vragenlijst is bedoeld voor iedereen die in zijn of haar werk te maken heeft met mensen die niet meer beter worden of kwetsbaar zijn door ouderdom (mensen in de palliatieve levensfase). Om passende zorg en ondersteuning te kunnen leveren, zijn gesprekken over wensen en verwachtingen in de palliatieve fase tussen professionals en patiënten en hun naasten essentieel.

Met deze vragenlijst willen we inzicht krijgen in datgene wat helpt bij het voeren van deze gesprekken en wat er beter kan rondom markering en proactieve zorgplanning.

De peiling herhalen we elke twee jaar. In 2022 heette deze peiling de zorgverlenerspeiling. Omdat we naast het perspectief van zorgverleners ook het perspectief van professionals werkzaam in het sociaal domein willen meenemen, is de naam gewijzigd. De uitkomsten worden meegenomen in het Nationaal Programma Palliatieve Zorg II (NPPZ II). Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 5-10 minuten.

Deze vragenlijst is ontwikkeld door Stichting PZNL, IKNL en Agora.

Alvast hartelijk dank voor jouw medewerking!

T