Question Title

* 1. Bent u:

Duid in onderstaande poll aan welke van de 5 opties uw voorkeur verdient.

Onderaan vindt u bijkomende info over de verschillende opties met hun voordelen (+) en nadelen (-) zodat u volledig geïnformeerd kan stemmen.

Alvast bedankt!

Question Title

* 2. Hoe verkiest u dat de raadpleging op afstand wordt vergoed?

U vindt hier bijkomende info over de verschillende opties met hun voordelen (+) en nadelen (-) zodat u volledig geïnformeerd kan stemmen.

Optie 1: Teleraadplegingen worden enkel forfaitair vergoed (en alle fysieke raadplegingen per prestatie).

(-) mogelijk een incentive om het forfait voor teleraadplegingen te innen, maar ook om zoveel mogelijk raadplegingen fysiek te laten plaatsvinden
(+) technisch en administratief gemakkelijk te implementeren

Optie 2: Teleraadplegingen worden forfaitair vergoed met een kleine betaling per prestatie.
(+) bevoordeelt eveneens de fysieke raadpleging, maar minder dan bij optie 1.
(-) bij een groot verschil in betaling per prestatie wordt de teleraadpleging in zekere zin meer ontmoedigt

Optie 3: Forfaitaire betaling van teleraadplegingen en fysieke raadplegingen met een kleine betaling per prestatie voor beide modaliteiten.
Dit vereist een meer diepgaande discussie want ook de fysieke raadplegingen zullen anders vergoed worden: op welk niveau wordt het forfait uitbetaald (patiënt, arts, praktijk), hoe is de verdeling tussen het forfait en de prestatie, kunnen er andere initiatieven worden toegevoegd (praktijkassistentie)?
(+) beperkte impact op het financiële aspect om al dan niet voor een teleraadpleging of een fysieke raadpleging te kiezen
(+) beperkt risico op financieel misbruik
(-) verdere forfaitarisering van de huisartsgeneeskunde

Optie 4: Teleraadplegingen worden enkel per prestatie betaald, zonder het innen van remgeld
(-) verschil in remgeld kan tot een onevenwicht leiden tussen de teleraadpleging en de fysieke raadpleging
(-) hoger risico op misbruik
(+) technisch en administratief zeer makkelijk te regelen

Optie 5: Financiering van teleraadpleging per prestatie, met innen van remgeld
(-) het innen van het remgeld is technisch (voorlopig) moeilijk en zal dus vaak niet gebeuren. Hierdoor is er mogelijk een hoger risico op fraude en een onevenwicht met de fysieke raadplegingen.
(+) op korte termijn zullen ongetwijfeld applicaties ontwikkeld worden om dit remgeld eenvoudig te kunnen innen, waardoor deze nadelen verminderen.

T