Woningcorporaties proberen hun huurders zo goed mogelijk te betrekken voorafgaand aan en tijdens renovatietrajecten. Hiervoor zijn verschillende instrumenten vastgelegd in de ‘Overlegwet’. Maar desondanks verlopen renovatietrajecten niet altijd even soepel. Sommige huurders zijn moeilijk bereikbaar, schieten in de weerstand wanneer een corporatie haar plannen presenteert of raken in paniek wanneer het renovatieteam voor de deur staat. Het stelt woningcorporaties voor een uitdaging bij het uitvoeren van hun werkzaamheden. Hoe bereik je huurders die zich gewild of ongewild afzijdig houden? En hoe help je hen een ingrijpend renovatietraject door?

Platform31 werkt in 2020 en 2021 samen met corporaties aan het ontwikkelen van strategieën en maatregelen die eraan bijdragen dat renovatietrajecten soepel en vlot verlopen.  Om een beeld te krijgen van de inzet van corporaties op dit moment, voeren we een quickscan uit. De vragenlijst bestaat uit 18 vragen. Het invullen ervan kost maximaal 10 minuten.  Kunt u de vragenlijst uiterlijk 9 juli invullen?

Question Title

* 1. Hoe welke corporatie werkt u en wat is uw functie? 
Deze informatie publiceren we niet, maar zo kunnen we zien in hoeverre meerdere medewerkers van één corporatie de vragenlijst invullen.

Question Title

* 2. Heeft uw corporatie vastgoed in zogenaamde kwetsbare wijken en buurten? 
Onder kwetsbaar verstaan wij wijken waar een groot deel van de bewoners te maken heeft met meerdere problemen, zoals gezondheidsproblemen, armoede, schulden, opvoedingsproblemen en werkloosheid.

Question Title

* 3. Brengt uw corporatie voorafgaand aan een renovatietraject de problematiek van bewoners in kaart, zodat hier tijdens het traject rekening mee gehouden kan worden?

T