Het Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere Drugs (VAD) doet in samenwerking met Universiteit Gent een onderzoek naar de deelname van sporters aan sportweddenschappen. Wij hopen op basis van deze resultaten een interventie te kunnen ontwikkelen die sportclubs ondersteunt om beleidsmatig te werken rond het thema gokken.

Mogen wij u vragen deze vragenlijst in te vullen? Gelieve eerst grondig onderstaande informatie door te nemen. Als u verder gaat met het invullen van de vragenlijst, verklaart u zich akkoord met volgende bepalingen:

- Deelname aan dit onderzoek is volledig vrijwillig.
Indien u minderjarig bent – vanaf 16 jaar kunt u deelnemen aan dit onderzoek – dient u vooraf toestemming voor deelname te hebben gevraagd aan (en verkregen van) minstens één ouder. Voor die toestemming dienen uw ouders op de hoogte te zijn gesteld van het feit dat ze uw deelname kunnen weigeren via onderstaande contactgegevens en dat ze via die kanalen ook bijkomende informatie over dit onderzoek kunnen bekomen. Ouders die meer informatie wensen, kunnen terecht op: https://www.sportmanagementugent.com/research
- U kan op ieder moment uw deelname aan het onderzoek stopzetten door de vragenlijst te verlaten. Dit kan steeds zonder opgave van reden en zonder gevolgen.
- Het invullen van de vragenlijst kost slechts 15 minuten.
- Alle data zijn geanonimiseerd en worden enkel door VAD en UGent verwerkt, bewaard en gerapporteerd. Uw deelname impliceert uw toestemming dat uw data gebruikt worden voor verdere analyse door de onderzoekers van Universiteit Gent en VAD na volledige anonimisering.
- Op aanvraag en na afronding van het onderzoek kan er een samenvatting bekomen worden van de voornaamste resultaten.
- Bij vragen of problemen over het onderzoek kan u steeds contact opnemen met Jolien Moernaut van VAD (via  jolien.moernaut@vad.be – 02 423 03 52) of met Bram Constandt van Universiteit Gent (via bram.constandt@ugent.be – 09 264 64 75).
- VAD en Universiteit Gent delen de verantwoordelijkheid met betrekking tot persoonsgegevens verzameld tijdens het onderzoek. Meer informatie over de bescherming van uw persoonlijke informatie kan verkregen worden via de “data protection officer” van de Universiteit Gent, Hanne Elsen (via privacy@ugent.be).

Wij stellen uw input zeer op prijs!
0 van 35 beantwoord
 

T