Introductie

Beste patiënt, begeleider

De diensten spoedgevallen van GZA Ziekenhuizen hechten veel belang aan de kwaliteit van zorg die wordt geleverd.
Jouw aanmerkingen en suggesties kunnen ons helpen bij het verder uitbouwen van een kwalitatieve zorgverlening. We zouden je dan ook zeer dankbaar zijn als je onderstaande vragenlijst zou willen invullen. Het invullen van de vragenlijst neemt ongeveer 5 tot 10 minuten tijd in beslag.
Jouw antwoorden worden vertrouwelijk verwerkt.

Met bijkomende vragen kan je terecht bij de (adjunct-)hoofdverpleegkundige of bij de kwaliteitscoördinator. 

Alvast bedankt voor je medewerking!

T