Welkom!

Erg prettig dat u mee wilt doen! In deze enquête willen Transgender Netwerk Nederland, GenderTalent en de Universiteit voor Humanistiek u een aantal vragen voorleggen over uw ervaring met werk en werk zoeken. Dit onderzoek is gericht op zowel ondernemers als werknemers en werkzoekenden. Met het onderzoek brengen wij ervaringen van transgender personen op de werkvloer en met de arbeidsmarkt in beeld. Hiermee kunnen wij ons beleid verbeteren.

Deze vragenlijst bestaat uit drie gedeelten: achtergrondvragen en uw genderidentiteit, uw ervaringen met  werk en werkzoeken, en tot slot algemene vragen over uw welzijn.

Het gaat hoofdzakelijk om gesloten vragen. Bij sommige meerkeuzevragen kunt u meerdere antwoorden selecteren, dit wordt dan bij de vraag vermeld. Ook worden er in deze vragenlijst  open vragen gesteld, waarop u in eigen woorden kunt reageren: hier is geen woordlimiet en wij stimuleren u om hierop uitgebreid te reageren, hoe meer informatie hoe beter.

Deze vragenlijst kost naar schatting 20 – 30 minuten om in te vullen. LET OP: Omwille van uw privacy bewaren wij geen IP-adressen van respondenten. Dit betekent echter ook dat er geen mogelijkheid is om uw antwoorden tussentijds op te slaan.  
 
Wij gaan vertrouwelijk om met uw gegevens. Deze gegevens worden alleen op groepsniveau en anoniem verwerkt in de publicaties die uit deze enquête volgen.

Graag willen we vragen uw toestemming voor het gebruik van uw gegevens formeel te bekrachtigen via de volgende verklaring:

* Ik begrijp de hierboven verstrekte informatie en stem in met deelname aan dit onderzoek en het gebruik van mijn geanonimiseerde gegevens voor onderzoek en onderwijsdoeleinden.

Dan kunt u nu starten met de vragenlijst.

Alvast hartelijk dank voor uw tijd!

T