1. Algemeen

Bedankt dat je de tijd neemt om deze vragenlijst in te vullen.

In deze vragenlijst stellen we vragen over de volgende gebieden:

- Educatief werk algemeen
- Presentaties/tentoonstellingen
- Faciliteiten
- Positionering van educatief werk
- Publieksbegeleiding
- Externe contacten
- Doelen, doelgroepen en effecten
- Opvattingen over educatie en participatie
- Diversiteit

Educatie wordt in deze vragenlijst breed opgevat, we bedoelen hiermee dus alle vormen van publieksbegeleiding.
In deze vragenlijst gebruiken we de term 'educatief medewerkers' voor de personen die werkzaam zijn op het gebied van educatie in musea en erfgoedinstellingen.

Voor het invullen van de vragenlijst heeft u informatie nodig over de begroting en de formatie (aantal fte) van uw instelling. Als de informatie over het aantal fte's niet beschikbaar is dan kunt u de vraag overslaan.

Het invullen zal ongeveer 45 tot 60 minuten in beslag nemen.Question Title

* 1. Wat is de naam van je museum/instelling?

Question Title

* 2. In wat voor instelling werk je?

Question Title

* 3. Wat voor soort collectie(s) heeft je organisatie? Als de collectie gemengd van aard is, kruis je het vakje 'gemengd' aan en kun je bij de opmerkingen verdere specificaties geven.

Question Title

* 4. De Museumvereniging deelt musea in op basis van de omzet. Er zijn drie categorieën:

Klein: tot 400.000 euro
Midden:  tussen 400.000 - 3.200.000 euro
Groot:  vanaf 3.200.000 euro

In welke categorie valt je museum/erfgoedinstelling?

Question Title

* 5. Wat is/zijn je functie(s) in je organisatie?
Kruis de opties aan die van toepassing zijn. Meerdere antwoorden mogelijk.

Question Title

* 6. Wat was de omvang in fte van de vaste formatie van de organisatie in 2018-2019? (bijvoorbeeld 3,2)

Question Title

* 7. Wat was in 2018-2019 de omvang in fte van de vaste formatie voor educatie?

Question Title

* 8. Is het percentage van het totale budget van de organisatie dat aan educatieve activiteiten wordt besteed, inclusief de personele kosten, de afgelopen vijf jaar toe- of afgenomen?

Question Title

* 9. Verwacht je dat het percentage van het totale budget van de organisatie dat aan educatieve activiteiten wordt besteed de komende vijf jaar zal toe- of afnemen? 

Question Title

* 10. Heeft de organisatie een beleidsplan waarin doelen en taken betreffende 'educatie en/of participatie' zijn omschreven?

T