Denk mee over een aardgasvrije gemeente in 2050
Verbranding van aardgas zorgt voor veel CO2-uitstoot. Dit veroorzaakt opwarming van de aarde en daarmee klimaatverandering. Daarom wil Nederland in 2050 geen aardgas meer gebruiken voor het verwarmen van woningen en gebouwen. Voor bijna iedereen heeft dat directe gevolgen, want de meeste huizen worden verwarmd met aardgas. We moeten dus op zoek naar nieuwe manieren om te verwarmen, te koken en te douchen.

We werken samen aan de warmtetransitie
De gemeente Wassenaar gaat een plan schrijven voor deze overstap. Dit noemen we de transitievisie warmte. Daarin staat wat de meest logische keuze is per buurt en wanneer welke buurt zonder aardgas verwarmd kan worden. De gemeente vindt het belangrijk dat inwoners, ondernemers en andere organisaties betrokken zijn bij het opstellen van de visie. Met elkaar kijken we welk alternatief voor aardgas het beste bij een buurt of een bepaald type woning past. De meest betaalbare en praktische oplossing heeft de voorkeur.

Denk en doe mee!
Omdat de warmtetransitie uiteindelijk alle inwoners en ondernemers raakt, vindt de gemeente uw mening belangrijk! Zo willen we weten wat uw zorgen en ideeën zijn voor de warmteoplossing in uw buurt. In de visie houdt de gemeente rekening met wat u belangrijk vindt. We gaan ook met een groep inwoners verder in gesprek tijdens twee bijeenkomsten. Aan het eind van deze vragenlijst leest u hoe u zich hiervoor kunt aanmelden.

Alvast hartelijk bedankt voor uw tijd en medewerking!

Question Title

* 1. Ik ben….

Question Title

Buurten in Wassenaar

Question Title

* 2. In welke buurt binnen de gemeente Wassenaar woont u of werkt u? 
Indien u in Wassenaar woont én werkt, vul dan de buurt in waar u woont.

Question Title

* 3. Ik ben …

Question Title

* 4. Is uw woning/pand aangesloten op het aardgas?

T