Beste inwoners en ondernemers van Vught,

Nederland moet aardgasvrij worden. Dat staat in het landelijk klimaatakkoord. Hoe gaan we ervoor zorgen dat alle wijken in Vught, Cromvoirt en Helvoirt overgaan van aardgas naar duurzame manieren van verwarmen en koken? Met andere woorden: hoe maken we onze gemeente  aardgasvrij?

Net als elke gemeente in Nederland, werkt de gemeente Vught aan een warmtetransitie: de overgang van aardgas naar schone warmte. Het is een ingrijpende operatie die begint met een goed plan: de Transitievisie Warmte (TVW).

De Transitievisie Warmte (TVW)
In het landelijk Klimaatakkoord is afgesproken dat iedere gemeenteraad uiterlijk in 2021 een TVW) vaststelt. De TVW is een visie op een aardgasvrije toekomst en een routekaart voor de weg ernaartoe. Elke gemeente stelt er een vast.

De TVW beschrijft de aanpak van de warmtetransitie in de gemeente. Er staan voorstellen in voor duurzaam verwarmen en koken en welke maatregelen daarvoor nodig zijn. Verder vermeldt de visie hoe en in welke volgorde we de wijken van duurzame warmte gaan voorzien.  

De TVW is ook een momentopname. Zij houdt rekening met de technische mogelijkheden van dit moment. Omdat de techniek verder gaat, komt er elke 5 jaar  een herziene TVW. Daarin passen we aan wat er beter kan en we nemen de nieuwste techniek mee om Vught aardgasvrij te maken. Bekijk hier een korte video over wat de Transitievisie Warmte is.

Denk mee. Praat mee. Doe mee
Een aardgasvrije gemeente is een zaak van ons allemaal. Elke inwoner en elke ondernemer krijgt ermee te maken. Daarom vinden we het belangrijk dat u meedenkt, meepraat en meedoet. Om te beginnen, willen we graag van u weten wat u vindt van de warmtetransitie en duurzaamheid. We nodigen u van harte uit om de onderstaande vragenlijst in te vullen.

Question Title

* 1. Wat is uw leeftijd?

0 100
Wissen
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 2. Wat is uw postcode?

Question Title

* 3. U bent in Vught, Cromvoirt of Helvoirt (meerdere antwoorden mogelijk)

Question Title

* 4. Hoe belangrijk vindt u duurzaamheid, waarbij mensen, het milieu en de economie met elkaar in evenwicht zijn zodat we de aarde niet uitputten?

Heel onbelangrijk Heel belangrijk
Wissen
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 5. Bent u op de hoogte van wat de warmtetransitie is? Dit betekent dat alle gebouwen voor 2050 aardgasvrij moeten zijn.

Question Title

* 6. In de TVW beschrijven we  hoe we overgaan naar duurzame warmte  in Vught, Cromvoirt en Helvoirt. We kijken welke kansen en mogelijkheden er zijn om aardgas te vervangen door duurzame energie. Om tot een goede aanpak en uitvoeringsstrategie te komen, willen we natuurlijk ook graag weten wat u belangrijk vindt. Daarover gaat deze vraag.

Wat vindt u het meest belangrijk bij de overgang van aardgas naar een schone warmte ?  Zet op volgorde van meest belangrijk (1) tot minst belangrijk (6).

Question Title

* 7. Hoe wilt u het liefst betrokken worden bij de warmtetransitie? (meerdere antwoorden mogelijk)

Question Title

* 8. Wanneer wilt u betrokken worden bij de warmtetransitie? (meerdere antwoorden mogelijk)

Question Title

* 9. Hoe wilt u het liefst op de hoogte gehouden worden over de warmtetransitie? (maximaal 3 antwoorden mogelijk)

Question Title

* 10. Vink aan waar u interesse voor heeft en laat uw e-mailadres achter. (meerdere antwoorden mogelijk)

Question Title

* 11. Heeft u bij vraag 10 één of meerdere vakjes aangekruist, vul dan uw naam en e-mailadres in.

Question Title

* 12. Ik ga akkoord met het delen van mijn gegevens in overeenstemming met de privacyverklaring van gemeente Vught.

Dat was de laatste vraag. Hartelijk dank voor uw medewerking.

T