Vragenlijst afvalinzameling hoogbouw - gemeente Waalwijk

Iedereen wil graag in een gezonde, schone en duurzame omgeving wonen. Daarom is het belangrijk dat we zoveel mogelijk afval opnieuw gebruiken. Door afval goed te scheiden, blijft er minder restafval over. Dat betekent minder verbranding van afval en meer hergebruik.

De gemeente Waalwijk wil graag van u weten hoe u denkt over het inzamelen van afval. Met de resultaten van deze vragenlijst en die van een aantal afvalproeven bepaalt de gemeente hoe ze het afval in de toekomst gaan inzamelen.

Wij behandelen uw gegevens vertrouwelijk en meedoen is anoniem. De meeste vragen kunt u eenvoudig beantwoorden door het antwoord aan te kruisen dat bij u past. Bij sommige vragen kunt u meerdere antwoorden aankruisen. Dit staat er altijd bij. Wilt u zelf een antwoord of uitleg invullen? Dit kan kort en bondig op de stippellijn. Hartelijk dank voor het meedoen.

Question Title

* 1. Houdt u de volgende soorten afval gescheiden?

  altijd meestal nooit
plastic verpakkingen, metalen verpakkingen (blik) en drinkpakken (pmd)
oud papier
glas
textiel

Question Title

* 2. Wat is voor u de belangrijkste reden om afval te scheiden?
(meerdere antwoorden mogelijk)

Question Title

* 3. Is het voor u duidelijk welk afval in welke afvalbak thuis hoort?

  duidelijk meestal duidelijk niet duidelijk
plastic verpakkingen, metalen verpakkingen (blik) en drinkpakken (pmd)
oud papier
glas
textiel

T